Mga pagpasok

Affording Live Oak

Alam namin na ang isang Live Oak na edukasyon ay isang makabuluhang pamumuhunan. Napakahalaga sa ating misyon na lumikha ng mga landas sa pagbibigay ng ating matrikula para sa mga pamilya sa buong socioeconomic spectrum.

Taunang Tuition

Kindergarten–5th Grade: $500 – $43,815
Ika-6–8 Baitang: $500 – $44,395


Kasama sa tuition ang tanghalian araw-araw, mga libro at mga materyal na pang-edukasyon, lahat ng gamit sa paaralan, teknolohiya (iPads/laptops at accessories), edukasyon sa labas, field trip, bayad sa laboratoryo, yearbook, at mga unipormeng pang-atleta. Hindi kasama sa tuition ang pinalawig na pangangalaga, ngunit ang mga gastos sa pinalawig na pangangalaga ay inayos sa parehong porsyento ng tuition para sa mga pamilyang kalahok sa aming Adjusted Tuition Program.

Ang pagkakaiba-iba ng ekonomiya ay mahalaga sa pagpapaunlad ng isang malusog na kapaligiran ng paaralan at pagpapahusay sa kapaligiran ng pag-aaral ng mga mag-aaral. Ang aming Adjusted Tuition Program ay nagpapahintulot sa amin na gawing available ang isang Live Oak na edukasyon sa isang malawak na hanay ng mga pamilya na may iba't ibang sitwasyon sa ekonomiya. 25% ng mga pamilyang Live Oak ay lumahok sa aming Adjusted Tuition Program.

Adjustments to tuition are based on assessment of financial need. Live Oak utilizes Clarity to assess a family’s ability to pay for independent education and ensures that the request for adjusted tuition is being treated objectively and professionally.  Live Oak School's code for families is:  1555.  Please note, each family will be asked to e-sign Form 4506-C, which will permit Clarity to receive tax returns directly from the IRS.  If your family chooses not to sign, you will need to upload your tax returns with your application.

Nasa ibaba ang mga deadline para sa Adjusted Tuition applications:

Returning Live Oak Families:
Due date to submit application (PFS): January 12, 2024
Due date to submit documents: February 2, 2024

New Live Oak Families:
Due date to submit application (PFS): February 16, 2024
Due date to submit other documents: February 16, 2024


Bayarin

Ang capital fee na $1,500 ay binabayaran sa unang taon ng pagdalo. Ang bayarin sa kapital ay ibinibigay para sa mga pamilyang lumalahok sa aming programang Adjusted Tuition.


Mga Opsyon sa Pagpopondo

Nag-aalok ang Live Oak ng dalawang opsyon sa pagbabayad. Ang una ay nangangailangan na ang 10% ng matrikula ay dapat bayaran sa pagbabalik ng kasunduan sa pagpapatala para sa paparating na akademikong taon; Ang natitirang balanse ay dapat bayaran sa Hunyo 1. Nag-aalok din ang Live Oak ng opsyong multi-payment na may 10% ng tuition na dapat bayaran sa pagbabalik ng kasunduan sa pagpapatala at siyam na pagbabayad na dapat bayaran buwan-buwan mula Abril 1 hanggang Disyembre 1. Ang pangalawang opsyon ay nangangailangan ng awtomatikong pagbabawas ng checking account na nagkakaroon ng 1% na bayad at nangangailangan din ng Tuition Refund Insurance (1.2% ng tuition ngayong taon).

Mga pagpasok

Tinatanggap at tinatanggap ng Live Oak School ang mga mag-aaral ng anumang lahi, kulay, bansa at etnikong pinagmulan, katayuan sa pagkamamamayan, pagkakakilanlan ng kasarian, pagpapahayag ng kasarian, oryentasyong sekswal, at pananampalataya sa lahat ng karapatan, pribilehiyo, programa at aktibidad ng Live Oak School. Ang Live Oak School ay hindi nagtatangi batay sa lahi, kulay, bansa at etnikong pinagmulan, katayuan sa pagkamamamayan, pagkakakilanlan ng kasarian, pagpapahayag ng kasarian, oryentasyong sekswal, at pananampalataya sa pangangasiwa ng mga patakaran at programang pang-edukasyon nito, mga patakaran sa pagtanggap, programa ng Adjusted Tuition, at athletic at iba pang mga programang pinangangasiwaan ng paaralan.