Ating kumunidad

Pakikipag-ugnayan sa Pamilya

Maraming paraan para makilahok ang mga magulang at tagapag-alaga, maging sa pamamagitan ng pamumuno, regular na pagboluntaryo, o pangunguna sa isang mahalagang inisyatiba o inclusive social gathering.
 
Ang lahat ng mga magulang at tagapag-alaga ng kasalukuyang mga mag-aaral ay miyembro ng Parent Guardian Association (PGA). Ang PGA ay may aktibong papel sa pag-oorganisa ng mga boluntaryo para sa mga aktibidad sa silid-aralan at paaralan; pagpapadali ng komunikasyon sa pagitan ng mga magulang, guro, at administrasyon; pagbibigay ng edukasyon sa magulang; pagpapaunlad ng isang nakatuon at inklusibong pakiramdam ng komunidad; at pagtataguyod ng outreach sa ating mga kapitbahay.

Ang mga magulang at tagapag-alaga ng Live Oak ay bahagi ng aming komunidad ng pag-aaral, na nakikibahagi sa napakaraming programa sa edukasyon ng magulang na nag-aalok ng mga pagkakataong matuto nang sama-sama. Ang mga bumibisitang may-akda, mananaliksik, at consultant ay iniimbitahan na ibahagi ang kanilang kadalubhasaan at palawakin ang ating kolektibong kaalaman. Ang mga roundtable sa Grade Level ay nag-aalok ng pagkakataon para sa mga magulang na talakayin ang mga katangian ng pag-unlad na naaangkop sa edad at mga diskarte sa pagiging magulang. SPEAK, pinangunahan ng consortium ng mga independiyenteng paaralan, ay nagho-host ng mga kaganapang pang-edukasyon sa buong taon, para sa ating mga pamilya at guro. Ang lahat ay life long learner sa Live Oak.


Spotlight: Mga Family Service Night

Every year, Live Oak hosts a Family Service Night that is dedicated to supporting local nonprofits and bringing the entire Live Oak community together as changemakers. Families work alongside each other on initiatives that include organizing book donations and creating baby blankets for the Homeless Prenatal Project, making toys for the animals at the San Francisco Animal Care & Control, creating greeting cards for Meals on Wheels, and creating seed packets, among other projects.

Spotlight: Book Fest

Ang pagbisita sa mga kaganapan sa may-akda at ilustrador, mga gawaing may kaugnayan sa aklat, at mga rekomendasyon mula sa aming mga dedikadong librarian ay nagbubuod sa pagdiriwang na ito ng pagbabasa at panitikan. Iniimbitahan ng Book Fest ang mga magulang at estudyante na suportahan ang aklatan sa pamamagitan ng pagbili ng mga libro, kapwa para sa kanilang sariling pagbabasa at bilang mga regalo sa paaralan.
Tinatanggap at tinatanggap ng Live Oak School ang mga mag-aaral ng anumang lahi, kulay, bansa at etnikong pinagmulan, katayuan sa pagkamamamayan, pagkakakilanlan ng kasarian, pagpapahayag ng kasarian, oryentasyong sekswal, at pananampalataya sa lahat ng karapatan, pribilehiyo, programa at aktibidad ng Live Oak School. Ang Live Oak School ay hindi nagtatangi batay sa lahi, kulay, bansa at etnikong pinagmulan, katayuan sa pagkamamamayan, pagkakakilanlan ng kasarian, pagpapahayag ng kasarian, oryentasyong sekswal, at pananampalataya sa pangangasiwa ng mga patakaran at programang pang-edukasyon nito, mga patakaran sa pagtanggap, programa ng Adjusted Tuition, at athletic at iba pang mga programang pinangangasiwaan ng paaralan.